Financiële positie, resultaat en bestemming

Financiële positie

Begroting voor wijziging
De begroting 2021 voor wijziging (de primitieve begroting) sloot met een overschot van € 61.000.

Begrotingswijzigingen
De financiële positie is in 2021 tussentijds door begrotingswijzigingen aangepast. Sommige van deze begrotingswijzigingen hebben geen financieel effect voor het jaar 2021, maar wel een meerjarig financieel effect. Voor deze laatste wijzigingen is het effect voor 2021 derhalve ‘0’.

Overzicht verloop financiele positie over het jaar 2021

x € 1.000

Begrotingspositie begroting 2021 voor wijziging

overschot

-61

Begrotingswijziging

Onderwerp

Nummer

Datum

1-2021

10-12-2020

Belastingverordeningen 2021

overschot

-9

41-2020

10-12-2020

Rapportage decemberbudgetten 2020

overschot

-393

2-2021

11-02-2021

Planvorming MFA Dodewaard

tekort

1

3-2021

10-06-2021

Jaarrekening ODR 2020

overschot

-105

4-2021

10-06-2021

Begroting ODR 2022

0

5-2021

10-06-2021

Jaarrekening RAR 2020

overschot

-4

6-2021

10-06-2021

Begroting RAR 2022

0

7-2021

10-06-2021

Jaarrekening VRGZ 2020

overschot

-56

8-2021

10-06-2021

Begroting VRGZ 2022

0

9-2021

10-06-2021

Jaarrekening Avri 2020

tekort

120

10-2021

10-06-2021

Begroting Avri 2022

0

11-2021

10-06-2021

Jaarrekening Regio Rivierenland

overschot

-30

12-2021

10-06-2021

Begroting Regio Rivierenland

0

13-2021

08-07-2021

Jaarstukken Neder-Betuwe 2020

0

14-2021

08-07-2021

Rapportage budgetten mei 2021

tekort

227

15-2021

10-06-2021

Begroting GGD 2022

0

16-2021

23-09-2021

Hervormde School Opheusden

overschot

-120

17-2021

23-09-2021

Visie communicatie & participatie

tekort

32

41-2021

09-12-2021

Bestuursrapportage najaar 2021

overschot

-1.925

42-2021

09-12-2021

Grex Bonegraaf-Oost en Poort van Ochten

0

43-2021

09-12-2021

Gebouwenbeheerplan 2022-2025

0

45-2021

09-12-2021

Coa noodopvang

tekort

50

Totaal van de begrotingswijzigingen

overschot

-2.213

Begrotingspositie begroting 2021 na wijziging

overschot

-2.275

Werkelijk resultaat 2021

overschot

-6.983

Verschil begroting na wijziging en werkelijk resultaat

overschot

-4.709

Begroting na wijziging.
Na verwerking van de financiële gevolgen van de hierboven genoemde begrotingswijzigingen sloot de begroting na wijziging met een verwacht overschot van € 2.275.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25