De gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat inzicht gegeven wordt in de realisatie van het huishoudboekje van de gemeente. Wij nodigen u van harte uit om de website verder te bekijken.
Op 7 juli 2022 worden de Jaarstukken 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Baten Gerealiseerd€ -72.855.534

Een afwijking van € 76.172 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 65.872.464

Een afwijking van € -4.784.695 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25