De Jaarrekening

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten en het saldo voor bestemming

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten en het saldo voor bestemming

Overzicht van gerealiseerde Baten en Lasten

Begr. 2021 voor wijz.

Begr. 2021 na wijz.

Rekening 2021

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P1 Bestuur en Dienstverlening

2.634

-390

2.244

2.767

-389

2.377

2.903

-436

2.467

136

-47

89

P2 Openbare Orde en  Veiligheid

2.258

-26

2.231

2.657

-185

2.472

2.377

-85

2.292

-281

100

-180

P3 Fysieke Leefomgeving

16.173

-9.633

6.540

17.796

-11.102

6.694

18.267

-12.452

5.816

471

-1.350

-879

P4 Economie

3.084

-2.551

533

4.480

-3.990

490

2.273

-2.075

199

-2.207

1.915

-291

P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet

22.668

-4.161

18.507

24.045

-4.717

19.328

22.431

-4.767

17.664

-1.613

-50

-1.663

P6 Onderwijs, Sport en Welzijn

5.757

-1.472

4.285

7.149

-2.779

4.370

6.624

-2.303

4.321

-525

475

-49

P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV.

7.782

-40.561

-32.779

8.117

-44.471

-36.354

7.391

-45.381

-37.990

-727

-910

-1.636

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

60.355

-58.793

1.562

67.011

-67.633

-622

62.267

-67.499

-5.232

-4.744

134

-4.610

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25